Truy cập mạng thủa hồng hoang

Tôi có cơ hội để truy cập mạng Internet không quá muộn, khi còn là sinh viên...