NAT cứu tinh - NAT tội đồ (bài 3)

NAT quy mô cực lớn: Carrier grade NAT, và sự ảnh hưởng chất lượng không ai nhận thấy...

Phản hồi bài viết:


Các phản hồi

1. someone (2020-12-04 20:37:29)
Hello from Cambodia.